Aktuellt!

Xet sällskapet önskar alla en
God fortsättning
!

2018

Torsdagen den 22 mars kl 18:00 Garnisonen, Karlavägen 100, Sthlm, årsmöte
Årets årsmöte kommer kommer att äga rum på Garnisonen, denna manifestation av okuvlig framtidstro som regerade under 60-talet.
Antalet nya ämbetsmän skulle öka mångfaldigt. Birgitta Castenfors  guidar oss genom lokalerna och det sena 1900-talets stil,
miljö, konst och arkitektur. Därefter sedvanligt årsmöte.
Handlingar kan beställas en vecka före årsmötet av claes@loveone.se.
Glöm inte att betala 2017 års årsavgift som fortfarande är 150 kr till giro 7 48 17 – 8.
Ange namn och gärna mailadress (om Du inte gjort det tidigare).
Adressändringar görs till lennart-johansson@live.se

Xet-sällskapets resa 2018 går till Valencia 21 - 26/4
Xet var i Valencia från nyårsafton 1927 och en månad framåt
så det blir som vanligt en resa i Xets "fotspår".
ANMÄLAN per mejl till g.zetterlund@telia.com
Alla är välkomna men medlemskap i Xet-sällskapet krävs, kostar 150:- . Upplysningar via Gunilla 073 678 68 12
Efter anmälan får ni information från Special Travel och då betalas anmälningsavgiften på 500:-
Vi hoppas på ett stort intresse och hälsar er alla välkomna med på vår resa.
Mer information HÄR

Torsdagen den 17 maj kl 18 00 Christian och Liss Erikssons ateljé
Vi besöker denna vackert belägna konstnärsgård skapad av skulptören Christian Eriksson med Ragnar Östberg som arkitekt.
Vår guide blir Miriam Allard som är dotter till Liss, yngste son till Christian. Liss, också skulptör, var med och bildade konstnärsgruppen
1947 års män efter en utställning ”Ung konst” på Färg och Form. Hans fru konstnären Britta Reich Eriksson var på sin tid elev hos Xet.
Här har många Svenska konstnärer arbetat som t.ex. Eva Lange, Harald Lyth, Magnus Berg och Maria Hall.
Miriam visar gården och Christians och Liss skulpturer. OBS maximalt 15 deltagare.
Adress: Maria Prästgårdsgata 3.
Ingen entré, vi betalar guiden. Anmälan tidigast 2018 04 15 till g.zetterlund@telia.com

Vårens visningar av Xet-museet
Vår fina basutställning Xet från A till Ö visas vid följande tillfällen:
Tisdagen den 13 februari kl 12 30 Gunilla Zetterlund
Tisdagen den 13 mars kl  18 30  Claes Ånstrand

Xet-museet stänger under våren för ombyggnad!
Exakt tidpunkt meddelas senare här på hemsidan.

Har Du inte betalt medlemsavgiften 150 kr per person för 2017 till giro 7 48 17-8, är det hög tid nu. 
Ange 2017 på betalningen! Tidigt under hösten justerar vi medlemsförteckningen.
Vi håller också på att bygga upp ett mailregister över våra medlemmar.
Anmäl Din mailadress också framtida adressändringar till lennart-johansson@live.se

Styrelsen

----------------------------------------------------

Detta är Xet-sällskapet

I Tumba växte den kände svenske konstnären Sven Xet Erixson upp.
Han lärde sig tidigt måleriets svåra konst genom praktik och arbete i
Oscar Strömblads måleri som bl.a. arbetade med dekorationsmåleri.
Efter att ha skaffat sig erfarenhet hos Stockholms mest erfarna
dekorationsmålare och ytterligare förkovran i mer konstnärligt måleri,
vågade han språnget att bli konstnär. Karriären tog fart under 30-talet
och blev en av sin tids mest uppmärksammade konstnärer. Xet-sällskapet
som håller hans gärning levande genom museet i Tumba, dokumentation
och rese- och mötesverksamhet anordnar varje vår och höst vandringar
i hans fotspår. Vi vänder tillbaka till Xet:s Tumba, miljöerna, personerna,
tidens tänkande och ett samhälle i omvandling.

 

-----------------------------------------------------

Den ideella föreningen Xet-sällskapet syftar till »att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för
att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Vidare skall sällskapet underlätta forskning
och uppmärksamma annan konstnärlig produktion som har direkt samband med konstnären».

Sällskapet, som bildades 1986, har i samarbete med Botkyrka kommun byggt upp Xet-museet i anslutning till
konsthallen i Tumba samt ekomuseum Xet.

Sällskapet verkar genom att:
- arrangera program och utställningar
- ge ut skrifter – se Litteratur om Xet under Arkiv
- dokumentera Xets arbeten, bl a i en verkkatalog med drygt 2 000 bilder.
- förvalta och utöka samlingarna – se Xet-museet

Ordförande i Xet-sällskapets styrelse är Claes Ånstrand
Kontakt via telefon: 08-7782032 mob 070-208 30 70.
Vice ordförande är Leif Magnusson.
Kassör är Lennart Johansson. Kontakt via telefon: 0708-861020

Genom att bli medlem i sällskapet får du fortlöpande information om verksamheten och tips om andra evenemang
med anknytning till Xet. Årsavgiften för enskild medlem år 2015 är 150 kr och för företag 500 kr.
Du blir medlem genom att betala in årsavgiften till postgiro 748 17–8 eller Bankgiro 5787-5205 Xet-sällskapet.
Skriv på inbetalningskortet:
Ny medlem, namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Kontakt med sällskapet
e-post: Claes Ånstrand: claes.anstrand@loveone.se

Du kan också få information genom Botkyrka konsthall, tel 08-530 612 25.

Ny web-sida lanseras 141123 genom Xet sällskapets försorg.
Teknisk hjälp har hämtats från K&N Konsult, Leif Dahlstedt
samt a-reco, Jan Eckerström