Arkiv

 

Under rubriken arkiv samlar vi faktamaterial samt
tidigare händelser som rör Xet.

Aktuellt:
I samarbete med a-reco pågår en omfattande
digitalisering av material som rör Xet.
Vartefter det är klart kommer en del av detta
material finnas tillgängligt här på Web-sidan.
Information om materialet, omfattning och när
det kan finnas tillgängligt lämnas av
Xet sällskapet.
Kontakt: Claes Ånstrand claes.anstrand@loveone.se